De SPHHM-hoortoestellendatabase omvat toestellen, die voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking komen.

Elk toestel is beoordeeld en gewogen op hoorfunctieherstellend vermogen, op 6 hoorfuncties.

De hoortoestelklassificatie is gedaan door een onafhankelijke werkgroep, ingesteld door ZN (Zorgverzekerars Nederland), voortgezet door SPHHM (Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen) en samengesteld uit 2 audiciens, 2 klinisch-fysicus/audiologen, en 2 deskundigen uit de werkgroep, die de classificatie van slechthorendheid op de 6 hoorfuncties maakt.

Naast de 5 eindklassen, met de nummers 1 t/m 5, bestaat er een klasse 99. Dat is een buitencategorie hoortoestellen, die niet (goed) in het classificatiesysteem passen, en die gebruikt kunnen worden in heel specifieke kleine groepen patiënten.

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en mag niet verder worden verspreid. SPHHM, alsmede de bij haar aangesloten zorgverzekeraars, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik danwel ongeautoriseerde verdere verspreiding van de hier opgenomen informatie.